Privacy Policy Versie 2.2 - Oktober 2020

BestelBewuster (hierna te noemen “BestelBewuster”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Nieuwezijds Voorburgwal 340, 1012 RX Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77816986. BestelBewuster zet zich in voor het handhaven van degelijke privacybescherming voor zijn gebruikers. Ons Privacybeleid ("Privacybeleid") is bedoeld om u te helpen begrijpen hoe wij de informatie die u ons verstrekt verzamelen, gebruiken en beveiligen en om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze service.

 

Deze Privacy Policy legt uit hoe BestelBewuster gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in relatie tot de BestelBewuster applicatie en/of daarbij behorende BesetlBewuster Invoegtoepassing voor Microsoft Outlook (de “Applicatie”). BestelBewuster verzamelt deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van de Applicatie met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

We verzamelen "niet-persoonlijke informatie" en "persoonlijke informatie". Niet-persoonlijke informatie omvat informatie die niet kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals anonieme gebruiksgegevens, doorverwijzings- / exit pagina's en URL's, platform typen, voorkeuren die u indient en voorkeuren die worden gegenereerd op basis van de gegevens die u indient en het aantal klikken. Persoonlijke informatie omvat alleen uw e-mailadres, met daaraan gekoppeld eventueel uw lunch voorkeur. Beide zullen na afloop van de meeting verwijderd worden uit de Applicatie.

Wij volgen deze informatie met behulp van cookies of kleine tekstbestanden die een anonieme unieke identificatie bevatten. Cookies worden vanaf onze servers naar de browser van een gebruiker gestuurd en worden op de harde schijf van de gebruikers computer opgeslagen. Door een cookie naar de browser van een gebruiker te sturen, kunnen wij de eerder beschreven niet-persoonlijke informatie over die gebruiker verzamelen.

Log file informatie

Om de service te activeren, hoeft u of de organisator van de lunch meeting geen andere persoonlijke gegevens in te voeren dan een e-mailadres. Als u de Applicatie daarna wilt gebruiken, hoeft u geen verdere persoonlijke informatie in te voeren. Alleen een lunch bestelling is hier voldoende.

Het bedrijf kan zowel permanente cookies als sessie cookies gebruiken; permanente cookies blijven op uw computer staan ​​nadat u uw sessie hebt afgesloten en totdat u ze verwijdert, terwijl sessie cookies verlopen wanneer u uw browser sluit. Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Applicatie bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Applicatie. Onder het goed functioneren van de Applicatie verstaan wij met name het beschermen van de Applicatie tegen handelingen die de veiligheid van de Applicatie en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. 

Analytische diensten

BestelBewuster maakt gebruik van analytische diensten van derden. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Applicatie, add-ons en voor het verbeteren van onze Applicatie. Deze tools gebruiken de eerder beschreven ‘cookies’. 

Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Applicatie te ondersteunen en verbeteren door:

  1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Applicatie opnieuw bezoekt;
  2. De doeltreffendheid van onze Applicatie vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
  3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Applicatie;
  4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
  5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zichzelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer BestelBewuster, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Applicatie zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

BestelBewuster heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Applicatie wordt beveiligd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie,

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart BestelBewuster persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met support@bestelbewuster.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met BestelBewuster door een e-mail te sturen naar support@bestelbewuster.nl

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Applicatie, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Applicatie naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven. Wanneer u gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang hebben is dit voor eigen risico.

Wijzigingen

BestelBewuster kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met BestelBewuster door een e-mail te sturen naar support@bestelbewuster.nl.

Copyright © 2021, Bestelbewuster.nl, Alle rechten voorbehouden