Waarom je nu moet beginnen met circulair inkopen

Circulair inkopen, waarom is het belangrijk en hoe maak je dit waar? Als bedrijf bijdragen aan een duurzame wereld kan op vele manieren, waarbij circulair inkopen essentieel is voor het creëren van een circulaire economie. Maar hoe doe je dit precies en waarom is het zo belangrijk voor bedrijven om hieraan bij te dragen? Je leest het hier!

 

dan-schiumarini-dcL8ESbsGis-unsplash

 

Wat is circulair inkopen? 

In essentie houdt dit in dat bedrijven inkopen bij partijen die producten en grondstoffen hergebruiken.

Circulariteit doelt dus op het veranderen van het huidige lineaire systeem waarin producten aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Zo worden kostbare grondstoffen bespaard.

Er zijn twee groepen waarin wij onze producten kunnen onderscheiden: organische en anorganische producten. Organische producten groeien in de natuur en kunnen in principe steeds weer aangroeien. Anorganische producten zijn niet levende materialen bestaande uit twee categorieën: uit de aarde gehaalde grondstoffen en door de mens gemaakte materialen. De verschillende soorten producten vormen de basis voor mogelijkheden omtrent circulariteit.

Het circulaire systeem bestaat namelijk uit twee kringlopen: biologisch en technisch. De biologische kringlopen bestaan uit organische producten die na gebruik weer terug de natuur ingaan om zo weer een nieuwe functie te vervullen. Technische kringlopen zijn producten die zo ontworpen zijn dat ze met op hoge kwaliteit hergebruikt kunnen worden.

 

Waarom is circulair inkopen belangrijk?

Het streven is naar een circulaire economie waarin de herbruikbaarheid van producten zodanig gemaximaliseerd wordt dat er geen afval meer bestaat. Dit kan alleen gebeuren als producten zo efficiënt mogelijk ontworpen worden met hergebruikte producten die aan het einde van hun levensloop weer op andere wijze kan worden ingezet.

De verwachting is dat de wereldbevolking enorm zal toenemen in de toekomst wat de druk op grondstoffen verhoogt. De mate waarin wij nu grondstoffen verloren laten gaan door onze lineaire systemen, zullen op den duur voor steeds meer schaarste en overvloed aan afval zorgen.

Door bij het inkopen rekening te houden met de manier waarop de producten geproduceerd en geleverd worden, help jij deze partijen in stand te houden en Nederland weer een stapje dichterbij een circulaire economie te brengen. Het uiteindelijke doel is om Nederland in 2050 volledig circulair te krijgen. Daarom is nu een goed moment om hiermee aan de slag te gaan!

 

Aan welke SDGs draag je bij door circulair in te kopen?

Duurzaamheid is een thema dat steeds meer op de voorgrond komt te staan. Veel bedrijven zijn daarom druk bezig om hun bedrijfsvoering aan te passen om duurzamer te werk te gaan. Hierbij zijn ook de SDGs, oftewel Social Development Goals, van de Verenigde Naties een belangrijk element. De 17 duurzaamheidsdoelen dienen voor 2030 behaald te worden waar wij allen ons steentje in bij kunnen dragen. 

Met oog op de SDGs is het handig om te weten aan welke SDGs je kunt bijdragen als je circulair inkoopt. Hieronder een lijst met enkele SDGs waar circulair inkopen raakvlakken mee heeft. Klik op de afbeeldingen om meer te lezen over een specifieke SDG.

SDG-icon-NL-RGB-09SDG-icon-NL-RGB-12SDG-icon-NL-RGB-13SDG-icon-NL-RGB-14SDG-icon-NL-RGB-15

 

Lees hier hoe je ook kunt bijdragen aan SDG 2

 

Hoe kun je beginnen aan een circulair inkooptraject?

Voordat je kunt beginnen met circulair inkopen is het belangrijk vast te stellen wat de doelen zijn die het bedrijf wil behalen op gebied van circulariteit. Om hierbij te helpen heeft Vlaanderen Circulair een ambitiekaart gemaakt met een overzicht van circulaire doelstellingen en strategieën de daarbij kunnen horen. Neem een kijkje op de kaart en bedenk welke doelstellingen toepasselijk kunnen zijn binnen jouw bedrijf.

De doelstellingen zijn met letters aangegeven en de strategieën met nummers.

Doelstellingen en strategieën voor circulaire aankopers Vlaanderen Circulair-1

Bron: Vlaanderen Circulair 

 

Na het vaststellen van de doelen en ambities is het verstandig om marktonderzoek te doen om deze te valideren. Zo kun je streven naar de meest optimale en effectieve oplossing voor jouw bedrijf.

Overigens is het ook belangrijk om te kijken naar de verdienmodellen van de producent. Er zijn 4 circulaire verdienmodellen vastgesteld door KPMG, Copper8 en Kennedy van der Laan. Het is handig voor inkopers om deze verdienmodellen te begrijpen om zo de voor- en nadelen te overwegen tijdens inkooptrajecten. De verdienmodellen zijn:

  • Pay-per-Use : de gebruiker betaalt een vergoeding voor het gebruik van een product. De financiële risico ligt bij de producent.
  • Verhuur: de producent blijft eigenaar van het product en verhuurt deze aan de gebruiker. Financiële risico ligt bij de producent.
  • Koop-Terugkoop: de producent verkoopt een product aan de gebruiker. Aan het einde van de levensduur koopt de producent het product weer terug. Financiële risico ligt bij de gebruiker zolang deze eigenaar is van het product.
  • Lease: in termijnen wordt een product aangeschaft gedurende totale levensduur. De leasemaatschappij of gebruiker loopt het financiële risico

Welke partijen kunnen je hierbij helpen?

Er zijn veel partijen die zich bezighouden om informatie en adviezen te verstrekken om te werken aan een circulaire economie. Hieronder een overzicht van partijen en handige tools die je verder kunnen helpen:

Copper8 is toegewijd aan het realiseren van een circulaire economie. Met een wijde scala aan evenementen, trainingen, onderzoeken en nog veel meer. 

MVO Nederland helpt je om meteen aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen 

Probeer de Wegwijzer Circulair Inkopen van Green Deal Circulair Inkopen. Een handige tool met aanvullende kennis en tips om je op weg te helpen: 

Bekijk deze checklist maatschappelijk verantwoord inkopen van PIANOo. Een duidelijke stappenplan om het inkoopproces te veranderen. 


Meer informatie over een duurzame oplossing voor jouw bedrijf? Bekijk hier dan onze oplossing!