De toekomst van catering door de ogen van: Denise Heijers

In dit turbulente jaar hebben we ons allemaal enorm veel moeten aanpassen om met de snel veranderende ontwikkelingen mee te gaan. Thuiswerken werd de norm en het faciliteren van de thuiswerkers werd een belangrijke behoefte bij bedrijven. Hoe zijn facility managers hiermee omgegaan en wat kunnen we verwachten van facility management en catering in de toekomst? We spraken Denise Heijers over haar visie. 

 

Denise Heijers Facility Manager Nationale Nederlanden

Denise Heijers is werkzaam voor facility management bij Nationale-Nederlanden <https://www.nn.nl/> waarbij haar werkzaamheden gericht zijn op portfoliomanagement soft services. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het beheren van diverse contracten, beleid tot stand brengen, ontwikkelingen in de markt onderzoeken en toepassen en dit allemaal in samenwerking met het locatiemanagement. Binnen het portfolio ligt Denise´s expertise onder andere bij voedsel gerelateerde vraagstukken en het implementeren van meer inclusiviteit op de werkvloer. Denise is al enige tijd actief binnen het facilitaire werkveld eigenlijk vanaf het afstuderen aan de Hotelschool in Maastricht. In haar studententijd is haar voorliefde voor voeding een centrale rol gaan spelen.

 

¨ Ik hou zelf heel erg van eten. Ik heb stage gelopen in een hotel in Miami en na mijn studie ben ik in facilitaire rollen terecht gekomen.¨

 

Nationale-Nederlanden heeft verschillende panden verspreid over het land. Denise´s functie omvat het faciliteren van diverse soft services binnen al deze locaties.

 

¨ Divers werk maar dat maakt het ook wel heel leuk, je ziet dat mensen die in Arnhem werken heel andere behoeftes hebben dan bijvoorbeeld mensen die op het hoofdkantoor in Den Haag werken. Wij schakelen tussen verschillende belangen en doelgroepen.¨

 

Werken bij zo een groot bedrijf biedt veel mogelijkheden om ook innovatieve projecten te lanceren binnen het bedrijf. Vanuit Facility Management is zo’n twee jaar geleden gestart met het project #yoursustainableworkspace. Er wordt meer focus gelegd op een duurzame dienstverlening binnen de kantooromgeving. Zo wordt er geïnvesteerd in circulair renoveren van de panden maar ook in samenspraak met de diverse cateraars gekeken naar het aanbod van voeding in de catering, met de inzet om voeding zodat duurzaam, seizoensgebonden, lokaal en met minimale verspilling aan te bieden.

 

Ambitie FM Nationale Nederlanden 2
 

Daarnaast is vitaliteit een belangrijke thema binnen Denise´s werkzaamheden. Het plan om op de werkvloer diverse sport en ontspanningslessen aan te bieden en hierdoor de vitaliteit te stimuleren is door Corona helaas niet doorgegaan. Om van deze tegenslag toch een kans te creëren, is er gekeken naar andere mogelijkheden.

 

¨Samen met HR zijn we gestart met het aanbieden van online vitaliteitsdiensten. We zouden eigenlijk in de panden fysieke inspanning en ontspanningslessen gaan aanbieden vanaf maart, maar dat viel natuurlijk helemaal in het water. Dat hebben we kunnen omzetten naar een online aanbod. Er zijn diverse mogelijkheden om fit te blijven vanuit huis; door een aanbod van video-on-demand, live online lessen te volgen, of om in je team overleg een deskundige uit te nodigen voor een korte work-out.

 

Dit snelle aanpassingsvermogen is terug te zien op meerdere vlakken binnen Nationale-Nederlanden. Zo werden er nog voordat de officiële lockdown inging al voorbereidingen getroffen om een eventuele lockdown vlekkeloos te laten verlopen. Er is een speciaal corona crisisteam samengesteld die helder en duidelijk communiceren naar alle medewerkers wat er wel en niet mogelijk is. Verder worden de thuiswerkers gefaciliteerd, zo was er de mogelijkheid om diverse benodigdheden (stoel, scherm, toetsenbord etc) op te halen bij de panden en is er een eenmalig budget beschikbaar gesteld om je thuiswerkplek te faciliteren.

Intussen wordt er binnen de panden hard gewerkt aan een grote renovatie, juist nu dat de mensen vanuit huis werken. De panden worden en circulair verbouwd. 

 

¨Het is fantastisch als je ziet hoe ze dat hebben neergezet. Wanneer we weer teruggaan naar kantoor denk ik dat de collega´s niet weten wat ze terugvinden. Het is allemaal heel mooi geworden en er zijn allemaal fantastische duurzame toepassingen gebruikt. Het ziet er echt anders uit dan voorheen.¨

 

Huidige trends

Zoals eerder benoemd is er binnen Nationale-Nederlanden voor gekozen om ook intern meer de focus te leggen op duurzaamheid. Denise geeft aan dat de afgelopen jaren de trend van duurzaamheid binnen FM steeds belangrijker wordt. Daarnaast zijn de thema´s gezondheid en digitalisering ook cruciaal binnen FM. Vooral na de ontwikkelingen van dit jaar zijn deze thema´s nog belangrijker geworden.

 

¨De focus lag eerst vooral op bewegen, maar juist nu blijkt dat je ook mentaal wat moet bieden. We zijn nu intern aan het inventariseren; wat hebben we aan interventies, hoe bieden we het nu aan en via welke kanaal kunnen wij dat het beste aanbieden aan onze collega´s om ervoor te zorgen dat vitaliteit onder de aandacht blijft. Het is eigenlijk nog belangrijker geworden dat je als werkgever daar mogelijkheden voor biedt. Dat je ook zorgt dat mensen vanuit huis daarin gefaciliteerd worden. Dus vitaliteit is echt een thema wat blijft.¨

 

Daarnaast is digitalisering ook een grote trend binnen FM. Data verzamelen op basis van slimme technologieën helpt bij het efficiënt inrichten van gebouwen en het beter begrijpen van de behoeftes van collega´s.

 

¨We werken nu ook al samen met Lone Rooftop, waarmee we inzichten verkrijgen in hoeveel mensen aanwezig zijn en waar er nog een werkplek beschikbaar is. Ook hebben we een FMIS systeem waarin alle data ingevoerd wordt. In samenspraak met HR en IT bekijken we welke data we hebben en wat we ermee kunnen doen om onze collega´s beter te kunnen ondersteunen.¨

 

Trends van de toekomst

Denise geeft aan dat tijdens de Corona crisis, de manier van werken uiteraard veranderd is. Een belangrijke verandering is de intensievere samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen bedrijven.

 

¨De samenwerking tussen IT, HR en FM, daar hebben we het in het vak al jaren over, dat dat eigenlijk meer geïntensiveerd zou moeten. Nu zie je dat door corona die samenwerking ook daadwerkelijk tot stand komt.¨

 

Elke afdeling beschikt over ontzettend veel data en kennis, en dat wanneer deze afdelingen samenwerken er veel nieuwe inzichten naar boven komen. Dit besef groeit steeds meer en er wordt actiefcontact gezocht om bijvoorbeeld de thema´s circulariteit en vitaliteit in te zetten tijdens de wervingsprocessen van HR.

 

NN Facility management Coalitie 2

Ook de relatie met cateringpartners is veranderd, geeft Denise aan. Nationale-Nederlanden is eind vorig jaar gestart met een circulaire coalitie samen met HEYDAY (multiservice facilitaire provider) en diverse leveranciers zoals de cateraar, om een duurzame dienstverlening aan te bieden.

Er is een grotere samenwerking in deze tijden waarbij meer verbinding wordt opgezocht en samen aan alternatieven wordt gewerkt om deze moeilijke tijden te doorstaan.

 

 

¨Niemand weet hoe het er straks in 2021 uit gaat zien. Hoe ga je daar met elkaar komen? Wat kan je van elkaar leren en wat neem je mee?¨

 

Samen met deze partijen wordt vooruitgekeken naar de toekomst en wordt er ingespeeld op de verwachte ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. De verwachting is bijvoorbeeld dat banqueting in de toekomst steeds belangrijker zal worden.

 

¨Uit interne onderzoeken is nu ook gebleken dat we straks vooral naar kantoor komen om elkaar te ontmoeten, dat is wat mensen missen. Voorheen vond iedereen het altijd veel te druk op kantoor en was er veel behoefte aan focus ruimte, dus in die verbouwingsplannen waren in de eerste instantie veel meer ruimtes ingericht voor stilte. Inmiddels hebben ze de plannen enigszins aangepast en is het veel meer ingericht op ontmoeten. We zijn meer vergaderruimtes en ontmoetingsruimtes aan het creëren. ¨

 

Hierbij vindt afstemming plaats met de cateraar om deze nieuwe strategie verder in te kunnen vullen. De ervaring staat centraal; van het kantoor een plek maken waar je graag naartoe wil gaan. De verwachting hierin is dat wanneer collega´s weer enkele dagen naar kantoor komen, dat zij meer bereid zijn om geld te besteden aan hun lunch.

 

¨Omdat je toch gezellig samen bent met collega’s, doe je niet even snel een boterhammetje, want dat doe je thuis al. Maar dat je dan ook echt uitpakt, dat is ook de verwachting van de cateraar. Maar ook denk ik dat doordat iedereen nu zoveel thuiswerkt, de blik op catering verandert. De meeste mensen hebben thuis goede koffiemachines, dus als ze weer op kantoor komen verwachten ze vaak ook weer de koffie van thuis. Aan de ene kant is dat natuurlijk een positieve ontwikkeling en aan de andere kant creëert dat ook weer bepaalde verwachtingen.¨

Creativiteit en samenwerking staan centraal en hier moet je zeker voor open staan, vindt Denise.

 

Tips voor de toekomst

Bij het kijken naar de toekomst heeft Denise nog enkele nuttige tips voor facilitaire collega’s om zich voor te bereiden op de toekomst.

Tip 1:

Zoek de samenwerking op met HR en IT.

Tip 2:

Heb aandacht voor nieuwe patronen en het doorbreken van oude patronen.

Tip 3:

Zoek de verbinding met je leveranciers zoals je cateringpartners om van elkaar te leren en elkaar te helpen, bij zowel de kansen als bij de uitdagingen.

Kortom trek samen op, dat maakt je sterker.